City-Net  Internet - Biztonságtechnika - Tv - Telefon
drh@net.info.hu
A szolgáltatás lényege, hogy a telepített vagyonvédelmi riasztórendszerek, az általa generált jelzéseket a távfelügyeleti rendszer szolgáltató diszpécserközpontjába továbbítják, melyre a szolgáltató cég a szerződésben foglaltak szerint megteszi a szükséges intézkedéseket.  Cégünk által telepített távfelügyeleti rendszer riasztórendszerek, bármely távfelügyeleti rendszer szolgáltató központjára csatlakoztathatóak, viszont amennyiben szerződött partnerünk szolgáltatását választják a megrendelőink, kedvezményeket biztosítunk. Minőségpolitikánknak megfelelően a legjobbat szeretnénk biztosítani ügyfeleink számára, ezért távfelügyeleti rendszer partnercégünknek egy tőkeerős, szilárd alapokon álló  céget választottunk. 

Távfelügyeleti rendszerek - Értesítéses szolgáltatás
A távfelügyeleti rendszerek magában foglalja a behatolás és támadásjelző rendszerek által generált, támadás, behatolás és tűzjelzések, és a riasztó műszaki állapotát ellenőrző jelzések kapcsolt vonalon, illetve GSM-en történő fogadását a távfelügyeleti rendszer központban és a megjelölt személy/szervezet értesítését.

Kiegészítő- és többletszolgáltatások
Nyitás - zárás jelentések naplózása, átadása: a helyi távfelügyeleti rendszerekben a riasztóközpont be és kikapcsolás jelzéseinek regisztrálása. A be és kikapcsolások a kezelői kódok alapján utólag is azonosíthatóak, így rekonstruálható, hogy ki, mikor nyitotta ki, vagy zárta be a védett objektumot. Egyes riasztók több különböző, hatásában egyenértékű kóddal kezelhetők. A jelzéseket havonta a műszaki központ legyűjti, és elektronikus formában, amennyiben az Előfizető igényli nyomtatott formában az Előfizető rendelkezésére bocsátja. A jelentések kapcsolt vonalon keresztül történő továbbítása a távbeszélő vonalon forgalmat generál, mely a távbeszélő számlán megjelenik, és az Előfizetőt terheli.

Intervallumfigyelés: A távfelügyeleti rendszerekben a szolgáltatás igénybevételéhez a helyi riasztóközpontot úgy kell programozni, hogy a rendszerélesítési információit (nyitás-zárás jelentés) kommunikálja a távfelügyeleti rendszer központ felé. Az Előfizető által megadott intervallumon kívül érkező nyitás jelzések, valamint a megadott időig nem élesített rendszerek távfelügyelet Budapest generálnak a távfelügyeleti rendszer központban. A távfelügyeleti rendszerekben a diszpécserek az Előfizető által definiált intézkedéseket hajtják végre. A jelentések kapcsolt vonalon keresztül történő továbbítása a távbeszélő vonalon forgalmat generál, mely a távbeszélő számlán megjelenik és az Előfizetőt terheli.

Műszaki távfelügyelet: berendezések, eszközök állapotjelzéseinek (ki és bekapcsolás, állapotváltozás) átjelzése a távfelügyeleti rendszer központba, és ezekre történő meghatározott intézkedés. Plusz értesítendők: a távfelügyeleti rendszerekhez megadott négy értesítendő személyen felül is van lehetőség személyek/szervezetek értesítését igényelni. A plusz értesítendők száma maximum 6 fő lehet (1 értesítendő: 1 név-telefonszám; a hívószám csak belföldi, nem emelt díjas szolgáltatású lehet, kizárandók a hatóságok, amennyiben nincs megállapodás erre vonatkozóan).

Utólagos jelentés: a védett objektumból érkező jelzések az Előfizető kérésére utólag legyűjthetőek, kinyomtathatók, melynek időbeli korlátja visszamenőlegesen 1 év.

Jelzésátviteli megoldások
A riasztórendszerek által generált távfelügyelet  jelzéseknek valamilyen formában be kell érkeznie a szolgáltató diszpécserközpontjába. Ezek között a távfelügyelet jelzésátviteli megoldások között is különbséget teszünk. A távfelügyeleti rendszer partnercégünknél a következő átviteli módok közül választhatnak ügyfeleink:

1.GSM mobilhívó:
    A jelzéstovábbítás GSM modul segítségével történik. Külön kell SIM kártya hozzá, aminek feltöltéséről gondoskodni kell.

2. Internet kapcsolat:
    Internet kapcsolat kell hozzás, de feltöltést SIM kártyát nem igényel. Nincs további költség.